ZESPÓŁ 5 EVENTS

LIDIA WANDAS-WILCZURA

Grecja, egzotyka,
oferta indywidualna

KAROLINA CZOP

Grecja, Cypr, Malta, egzotyka

AGNIESZKA GALA

Włochy, Portugalia, Chorwacja,
Czechy

JOANNA HYLA-NOWAK

Grecja

KATARZYNA KRUPA

Grecja, oferta turystyczna

BERNADETTA ŻMUDA

Grecja, Hiszpania

JUSTYNA STORONOWICZ

Polska